Nieuwsbericht: Limiet op cashbetalingen : nieuwe reglementering
(Categorie: Fiscaal nieuws)
Geplaatst door William Keuninckx
donderdag 25 januari 2018 - 17:54:07

Bij wet van 27 september 2017 inzake de strijd tegen het witwassen van geld werd de limiet op cashbetalingen aangpast.

Wat zijn de beperkingen op betalingen en schenkingen in contanten, en wat zijn de sancties?

De bedragen die cash mogen worden betaald, kunnen op iedereen worden toegepast. Ze verschillen naargelang van de soorten verrichtingen; de regels dienen in onderstaande volgorde te worden toegepast (art. 66 en 67 van de wet WG/FT):

Bij de verkoop van een onroerend goed mag de betaling enkel door middel van een overschrijving of cheque gebeuren.
Behalve bij de verkoop van een onroerend goed geldt er geen enkele beperking op betalingen in contanten voor betalingen en schenkingen:
tussen consumenten en met bepaalde financiële instellingen zoals banken.
Behalve de bovenbedoelde gevallen mogen bij openbare verkoop onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder betalingen in contanten worden verricht of ontvangen tot 3.000 euro.
Behalve de bovenbedoelde gevallen, mogen niet in contanten worden betaald:
-de aankoop / verkoop van edele metalen, oude metalen of koperkabels tussen professionals;
-de aankoop van koperkabels door een professional van een consument;
-de aankoop van edele metalen of oude metalen door een professional van een consument, behalve tot 500 euro en op voorwaarde dat de professional de consument/verkoper identificeert.

In de andere gevallen mag de betaling en de aanvaarding van de betaling van één of meerdere schulden waartussen een verband lijkt te bestaan, niet meer bedragen dan 3.000 euro in contanten; hetzelfde geldt voor één of meer schenkingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

Bij betaling of schenking in contanten boven de hierboven vermelde toegelaten bedragen, is de sanctie een strafrechtelijke geldboete van 2.000 tot 1.800.000 euro (inclusief opdeciemen), die het voorwerp kan uitmaken van een administratieve transactie (art. 137).


Dit nieuwsbericht is van Afibel Bvba
( http://afibelbvba.be/news.php?extend.42 )